پرش لینک ها

معرفی چارت استانی سازمان

 

باحکم آقای عباسپور رییس موسسه چارت سازمانی هر استان مشخص شد

به این ترتیب

 

در استان آذربایجان غربی

ناصراروج زاده                 به سمت              نماینده سازمان

محمود قابلی                      به سمت              نایب رییس سازمان

صابر عبدل نوه سی             به سمت               مسئول روابط عمومی

 

علی حاج آقا رضا لو            به سمت               مسئول آموزش سازمان

 

در استان همدان

1-مجید صادقی                  به سمت                نماینده سازمان

2- افشین ابان               به سمت                نایب رئیس سازمان

2- یاسر عیسی یی              به سمت                دبیر سازمان

3-حمید رضا معصومی         به سمت               روابط عمومی سازمان

3-مجتبی صادقی          به سمت               مسئول کمیته فنی سازمان

4-یوسف قنبری                 به سمت                 مسئول آموزش

1-زلیخا رحیمی                  به سمت                نماینده بانوان سازمان

3-زیبا عطایی جنتی          به سمت               روابط عمومی بانوان

4-لیلا صادقی                  به سمت                 مسئول آموزش بانوان

 

در استان لرستان

 

مسلم جمشیدی              به سمت               نماینده سازمان

ابوذر جمشیدی            به سمت              نائب رییس سازمان

یوسف بهاری             به سمت              دبیر سازمان

 

در استان گلستان

 

حسین چورلی ( یاور)             به سمت              نماینده سازمان

پدرام تابان              به سمت              نایب رئیس سازمان

امیر رضا رحیمی             به سمت              دبیر استان

رامین سوخت سرایی             به سمت              روابط عمومی سازمان

ملیحه برز علی             به سمت              نماینده بانوان

 

در استان کرمان

 

حسین پور میرزایی             به سمت              نماینده استان

 

در جنوب و غرب استان تهران

 

سعید علی محمدی              به سمت              نماینده استان

 

در شرق استان تهران

 

کیومرث پیرداده              به سمت              نماینده استان

 

در استان مازندران

 

احمد نیک پور              به سمت              نماینده استان

سید فرشید نبی زاده              به سمت              مسئول آموزش استان

حمید رضا حاجی زاده پنیرکی              به سمت              نایب رئیس استان

سید سعید عابدین پور              به سمت              دبیر استان

 

در استان خوزستان

 

چنگیز بازیار              به سمت              نماینده استان

 

در استان البرز

 

رضا اینانلو              به سمت              نماینده استان

 

در استان فارس

 

مسعود پایمرد              به سمت              نماینده استان

 

در استان خراسان

 

حمید توانا              به سمت              نماینده استان