پرش لینک ها

معرفی چارت استانی سازمان

باحکم آقای عباسپور رییس موسسه چارت سازمانی هر استان مشخص شد

به این ترتیب

 

در استان آذربایجان غربی

ناصراروج زاده                 به سمت              نماینده سازمان

محمود قابلی                      به سمت              نایب رییس سازمان

صابر عبدل نوه سی             به سمت               مسئول روابط عمومی

 

علی حاج آقا رضا لو            به سمت               مسئول آموزش سازمان

 

در استان همدان

1-مجید صادقی                  به سمت                نماینده سازمان

2- یاسر عیسی یی              به سمت                نایب رییس سازمان

3-حمید رضا معصومی         به سمت               روابط عمومی سازمان

4-یوسف قنبری                 به سمت                 مسئول آموزش

 

در استان لرستان

 

مسلم جمشیدی              به سمت               نماینده سازمان

ابوذر جمشیدی            به سمت              نائب رییس سازمان

یوسف بهاری             به سمت              دبیر سازمان

 

در استان گلستان

حسین چورلی (یاور)            به سمت           نماینده سازمان

پدرام تابان                به سمت           نایب رییس

امیر رضا  رحیمی              به سمت           دبیر سازمان

سعید خمک              به سمت           مسئول آموزش

رامین سوخت سرایی     به سمت       مسئول روابط عمومی