«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

11:33

مانور مجموعه T.A.P.security در تهران

محافظ شخصیت باید از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار باشد تا بتواند ۵ تا ۱۰ ساعت بی‌وقفه کار کند و هنر‌های رزمی و دفاع شخصی را   بداند
عکس /
img