«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

20:20

مانور مجموعه T.A.P.security در تهران

محافظ شخصیت باید از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار باشد تا بتواند ۵ تا ۱۰ ساعت بی‌وقفه کار کند و هنر‌های رزمی و دفاع شخصی را   بداند
عکس /
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home3/tapsecur/public_html/wp-content/themes/tekin/single-gallery.php on line 13
img