«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

11:02

چرا مارو انتخاب کنید

ویژگی های ما

 • img 1

  تیم حرفه ای

  نیروهای کار آمد و ورزیده داخلی وخارجی

 • img 2

  بانوان ورزش کار

  مجموعه ای از بانوان ورزشکار و حرفه ای

 • img 3

  داخلی و بین الملل

  وسعت کار در سطح داخلی و بین المللی

 • img 4

  نیرو های کار کشته

  آموزش های ارتقاء سطح فیزیک بدنی و IQ فکری

اعضای اصلی
img
استاد دایان عباسپور

ریيس و بنيان گذار

img
حمیدرضا حاجی زاده

نائب رئیس کشور

img
حسین (یاور) چورلی

دبیر کل سازمان

img
علی عباسپور

بازرسی کشور

img
رامین سوخت سرایی

معاون بازرسی

img
فرشید نبی زاده

مسئول آموزش کشور

img
فرشاد نصیری

رئیس هیئت مدیره

img
ابراهیم حسینی

هیئت مدیره

img
رضا ایرانلو

مسئول امور اداری کشور

img
ناصر اورج زاده

مسئول امور اداری کشور

img
حسین آمره

امور روابط استانها

img
احسان میرزایی

رئیس کمیته فنی

بانوان مجموعه
img
اعظم بهرامی منفرد

دبیر بانوان کشور

img
الهام درخشان

مسئول بازرسی بانوان کشور

img
فاطمه محمدی

مسئول کمیته انضباطی

img
مائده حسینی

مسئول امور اداری بانوان کشور

img
زیبا حسن زاده

مسئول امور فرهنگی بانوان کشور