«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

19:47

چرا مارو انتخاب کنید

ویژگی های ما

 • img 1

  تیم حرفه ای

  نیروهای کار آمد و ورزیده داخلی وخارجی

 • img 2

  بانوان ورزش کار

  مجموعه ای از بانوان ورزشکار و حرفه ای

 • img 3

  داخلی و بین الملل

  وسعت کار در سطح داخلی و بین المللی

 • img 4

  نیرو های کار کشته

  آموزش های ارتقاء سطح فیزیک بدنی و IQ فکری

اعضای اصلی
img
استاد دایان عباسپور

ریيس و بنيان گذار

img
فرشاد نصیری

رئیس هیئت مدیره

img
ابراهیم حسینی

هیئت مدیره

img
حسین (یاور) چورلی

دبیر کل سازمان

img
علی عباسپور

بازرسی کشور

img
رامین سوخت سرایی

معاون بازرسی

img
علی قادری

معاون آموزش کشور

img
سید امیرحسین پورمهدی

مسئول رایانه و سایت کشور

img
محمد چورلی

سرپرست روابط عمومی

img
رضا ایرانلو

مسئول امور اداری کشور

img
ناصر اورج زاده

مسئول امور اداری کشور

img
فرشید نبی زاده

معاون آموزش کشور

img
حسین آمره

امور روابط استانها

img
احسان میرزایی

رئیس کمیته فنی

img
حمیدرضا حاجی زاده

معاونت امور فرهنگی

img
علی زرگر

روابط عمومی کشور

img
هادی امانی

روابط عمومی کشور

بانوان مجموعه
img
اعظم بهرامی منفرد

دبیر بانوان کشور

img
الهام درخشان

مسئول بازرسی بانوان کشور

img
فاطمه سلیمانی

مسئول کمیته فنی بانوان کشور

img
فائزه سلیمانی

مسئول آموزش بانوان کشور

img
فاطمه محمدی

مسئول کمیته انضباطی

img
مبینا سلیمانی

مسئول روابط عمومی بانوان کشور

img
مائده حسینی

مسئول امور اداری بانوان کشور

img
زیبا حسن زاده

مسئول امور فرهنگی بانوان کشور