«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

07:08

img

آموزش آمادگی جسمانی استان مازندران در فریدونکنار با حضور مدیرعامل محترم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷