«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

10:52

img

اعضای موسسه اسکورت تشریفات مازندران توسط امام جمعه بدرقه شد

به گزارش روابط عمومی: بدرقه اعضای موسسه اسکورت تشریفات استان مازندران توسط امام جمعه شهرستان بندری فریدون کنار این گروه حفاظت شخصیت برای طی دوره‌های آموزشی حرفه ای با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان #فریدونکنار و طی دیدار با حجت‌الاسلام #تقی‌پور عازم تهران شدند. در پایان این دیدار امام جمعه شهرستان با قرآن آنها را بدرقه کرد این افراد  می توانند محافظ شخصیت و امنیت محافل بزرگ که مردم برگزار می‌کنند را نیز بعهده بگیرند.