«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

05:34

img

اعطای نمایندگی شرق تهران از طرف استاد دایان عباسپور به جناب کیومرث پیرداده