«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

07:05

img

اولین دوره شرایط سخت اعضای موسسه در رستم کلا بهشهر در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۸