«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

07:08

img

بیستم دوره آموزشی اعضاموسسه در اذربایجان غربی شهر بوکان آذرماه ۱۴۰۰