«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

11:19

img

بیست و سومین دوره آموزشی vip-cip-دفاع شخصی((ویژه بانوان))

بیست و سومین دوره با کیفیت هرچه تمام تر در مازندران شهرستان فریدونکناردر تاریخ 29 بهمن ماه 1400  برگزار شد

(که از سر تاسر استان های کشور در دوره شرکت نموده اند )

هدف دوره مقدماتی یادگیری نیروها و وظایف ، بالا بردن امادگی های انفرادی بوده