«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:49

img

جلسه معرفه نماینده استان همدان بانوان و اقایان در سالن کنفرانس تربیت بدنی استان همدان در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۴