«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:02

img

جلسه هماهنگی استان‌ها در سال ۱۴۰۰