«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

05:30

img

جلسه هماهنگی در استان همدان با حضور مدیرعامل محترم استاد دایان عباسپور