«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

00:47

img

جلسه هیت رزمی استان تهران با ریس هیت استان مهندس عسگری