«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

06:54

img

دوره آموزشی بسیجیان موسسه در پادگان آل احمد استان تهران