«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

05:30

img

دوره آموزشی بسیجیان موسسه در پادگان آل احمد استان تهران