«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

00:12

img

دومین آموزش همراهی اعضای موسسه در فضای باز در استان لرستان دی ماه ۱۳۹۹