«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

00:40

img

دومین همایش کشوری موسسه به میزبانی استان لرستان شهر بروجرد نماینده محترم استان لرستان استاد احسان میرزایی مقدم