«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

23:53

img

دومین کنفرانس اعضای کشوری موسسه در دی ماه سال ۱۳۹۹ در استان لرستان شهر بروجرد