«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

01:24

img

مراقبت و تشریفات ستاد انتخابی جناب ابراهیم ریسی در خردادماه ۱۴۰۰