«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

05:53

img

مسابقات اروسیای گروه بودو در استان اذربایجان غربی در مردادسال ۱۳۹۸