«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

12:06

img

میزبانی همایش سالانه کشوری اسکورت تشریفات به مازندرانی ها رسید

به گزارش روابط عمومی: بر اساس برنامه ریزی هیات مدیره موسسه اسکورت تشریفات سومین همایش کشوری این دوره با دعوت از خانواده ها و حضور آنها بر گزار می گردد. گفته می شود دعوت از خانواده ها اعضای موسسه هدیه ای از طرف تمامی مسئولین اتاق فکر بوده که اطلاعات  تکمیلی روز و شرایط دعوت شونده گان به زودی منتشر می شود. همچنین آموزش کشوری بانوان محترم روز بعد همایش صورت می گیرد. یادآور می شود: هر ساله همایش کشوری در یکی از استان های کشور با تصویب حداکثری هیات مدیره و اعضای اتاق فکر موسسه انجام می شود.