«سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

23:32

img

همایش کار آفرینی و تشریفات در استان خراسان رضوی شهر مشهد در بهمن ماه ۱۳۹۹