«تولید ؛ پشتیبانی ها ؛ مانع زدایی ها»

12:24

img

نماینده شهرستان شهریار

نماینده شهرستان شهریار

طی حکمی توسط ریاست موسسه تکین ارتا پرگاس استاد دایان عباس پور جناب اقای

داود مقدم به انتصاب نماینده شهرستان شهریار و شهر قدس شد.

و درتاریخ :28 فروردین 1401